Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Akademia Otwartych Umysłów

ProjektyPodsumowanie I roku zajęć
Akademia Otwartych Umysłów- wzrost jakości edukacji ogólnej
w gminie Czarna Dąbrówka


W roku szkolny 2016/2017 w Zespole Szkół w Rokitach odbywały się zajęcia pozalekcyjne prowadzone w ramach projektu "Akademia Otwartych Umysłów". Okres trwania projektu:
01.08.2016r. do 30.06.2018r.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia poprzez podwyższanie kompetencji uczniów oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie podstawy kształcenia ogólnego.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Czarna Dąbrówka.

W ramach projektu finansowane są zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne , język angielski dla uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe (uczenia się oraz społeczne), język angielski oraz doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum.

Z naszej szkoły w projekcie brało udział w tym roku szkolnym ośmiu trenerów: p. D. Finster- Dziadek, p. H. Krauze, p. P. Szczerba, p. M. Pobłocka, p. J. Tusk, p. M. Bartelik, p. T. Zblewski, którzy najpierw podczas szkoleń zdobyli wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego wspierania uczniów. Ta sama grupa nauczycieli wzięła udział w szkoleniu z zakresu TIK. Poza tym trzy osoby: p. M. Klasa, p. O. Gańska, p. A. Partyka brały udział w szkoleniu z zakresu coachingu. W ramach projektu zorganizowano wycieczki edukacyjne- dla uczniów szkoły podstawowej do Centrum Hevelianum w Gdańsku, a dla gimnazjalistów dwudniowy wyjazd do Warszawy do Centrum Nauki Kopernika. Poza tym doposażono szkołę w pomoce i materiały dydaktyczne.

Podsumowując w ZS w Rokitach w zajęciach w projekcie wzięło udział:

W Szkole Podstawowej:
14 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe, angielski
18 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe
Łącznie 32 osoby

W Gimnazjum:
14 uczniów uczęszczających na komp. klucz. uczenia się i społ., doradztwo, angielski
10 uczniów uczęszczających na kompetencje kluczowe uczenia się i społeczne, doradztwo
4 uczniów uczęszczających na doradztwo, angielski
5 uczniów uczęszczających na angielski
Łącznie 33 osób

Projekt "Akademia Otwartych umysłów - wzrost jakości edukacji ogólnej w Gminie Czarna Dąbrówka" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.

Anna Partyka

Powrót do treści | Wróć do menu głównego