Zespół Szkół w Rokitach

Szukaj
Godzina:

Idź do treści

Działania

Nasza Szkoła


Biegowo-pielgrzymkowo


W niedzielę 21 lipca już po raz czwarty z Rokit wyruszył Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach TOW Gryf Pomorski. To właśnie oni wraz ze swoimi rodzinami jako jedni z pierwszych rozpoczynali ruch pielgrzymkowy do Matki Boskiej Sianowskiej. W ramach uczczenia pamięci partyzantów, które jest elementem tradycji szkoły podstawowej im. Gryfa Pomorskiego w Rokitach, grupa nauczycieli zainicjowała cztery lata temu biegową pielgrzymkę do Sianowa w dniu Wielkiego Odpustu Kaszubskiego.
W tegorocznym biegu wzięło udział dwóch biegaczy i dwie osoby asystujące, które zabezpieczały bieg jadąc samochodem. Wydarzenie rozpoczęło się już tradycyjnie od błogosławieństwa udzielonego przez proboszcza parafii Rokity ks. Mariusza Łąckiego.
Po raz kolejny w 33-kilometrowej trasie biegacze spotkali pielgrzymów rowerowych jadących z Czarnej Dąbrówki. Na wspólnym przystanku mogli oni skorzystać z poczęstunku regeneracyjnego, który dał energię na drugi etap rajdu rowerowego i biegu.
Po przybyciu na miejsce biegacze złożyli znicz przy tablicy upamiętniającej partyzantów zamordowanych w trakcie wojny przez hitlerowców. Oby pamięć o tych bohaterach nigdy nie została zatarta, tak jak niestety zacierają się litery na tejże tablicy...
Następnie biegacze i rowerzyści dołączyli do tysięcy pielgrzymów biorących udział w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez księdza biskupa diecezji pelplińskiej Ryszarda Kasynę. W kazaniu ksiądz biskup poruszył ważną kwestię jedności i miłości, których brakuje w naszym życiu coraz bardziej


WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Dzień Patrona

W piątek 7.06.2019 r. w Szkole Podstawowej imienia "Gryfa Pomorskiego" w Rokitach obchodzony był Dzień Patrona. Z tej okazji zaprezentowano część artystyczną przypominającą ważne wydarzenia t.j. wybuchu II wojny światowej, zbrodnie w Piaśnicy, cele działalności Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".
Apel rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły i hymnu państwowego.
W części artystycznej nie zabrakło informacji o konsekwencjach przynależności do konspiracyjnej organizacji. Udział w apelu wzięli wszyscy uczniowie, co więcej każda z klas przygotowała krótki występ, odśpiewując piosenki patriotyczne, partyzanckie i harcerskie. Apel poprowadziły: Weronika Maria Brzeska i Aleksandra Szymanowska. Po apelu uczniowie i pracownicy szkoły zostali zaproszeni na wojskową grochówkę.

- Jesteśmy winni pamięć tym wszystkim, którzy zginęli w lasach piaśnickich oraz innych miejscach, gdzie ginęli polscy patrioci składając ofiarę własnego życia za Ojczyznę -

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Uroczystości upamiętniające 75. rocznicę śmierci Józefa Dambka - założyciela TOW Gryf Pomorski

W tym roku nasza szkoła otrzymała zaproszenie na uroczyste obchody rocznicy śmierci Józefa Dambka jednego z założycieli i bohaterskich partyzantów Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.
W dniu 10 marca (niedziela) delegacja składająca się z dwojga nauczycieli oraz pocztu sztandarowego wybrała się do Gołubia k. Szymbarku, aby tam reprezentować naszą szkołę wśród ośmiu innych delegacji szkół, organizacji i grup rekonstrukcyjnych upamiętniających TOW założoną przez Dambka.
Rocznicowe obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, w której wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz wojskowych. Obecni również byli posłowie na Sejm RP oraz wojewódzkie i lokalne władze samorządowe. Wysoką rangę podkreślał również udział kompanii reprezentacyjnej oraz orkiestry Marynarki Wojennej. W trakcie mszy modlono się w intencji dowódcy oraz partyzantów TOW oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny - Polski.
Po mszy świętej uczestnicy uformowali kolumnę, która przy akompaniamencie orkiestry przemaszerowała do symbolicznego miejsca tragicznej śmierci Dambka nad jeziorem Dąbrowskim upamiętnionej krzyżem, obeliskiem oraz tablicą na temat życiorysu Józefa Dambka.
W tym miejscu Roman Dambek - bratanek poległego bohatera - odczytał treść uchwały przyjętej niemal jednogłośnie przez członków wszystkich klubów parlamentarnych w lutym bieżącego roku, w której Sejm:
"uczcił Tajną Organizację Wojskową "Gryf Pomorski", konspiracyjną formację niepodległościową na Pomorzu, w 80-lecie jej utworzenia i 75 rocznicę śmierci jej założyciela i dowódcy kpt. Józefa Dambka. >>Tajna Organizacja Wojskowa >Gryf Pomorski< to piękna karta polskiej konspiracji niepodległościowej czasu wojny<<".
Następnie odbyły się przemówienia zaproszonych gości ku czci poległego Dambka oraz jego bohaterskich braci broni. W przemówieniach zwrócono również uwagę na to, że nie był on żołnierzem z wyboru, lecz jako nauczyciel stanął odważnie przeciwko agresorom w obronie swoich ideałów już w grudniu 1939 r. tworząc TOW Gryf Kaszubski, która później w miarę obejmowania swoim działaniem większego obszaru została przemianowana na TOW Gryf Kaszubski.
Uroczystym hołdem dla Józefa Dambka był Apel poległych, w którym przywołano wszystkich poległych partyzantów w trakcie drugiej wojny światowej, ale także po niej z rąk władz komunistycznych. Po odczytaniu apelu żołnierze oddali salwę honorową a zaproszeni goście i delegacje złożyli wieńce i wiązanki w miejscu pamięci.
Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku, gdzie uczestnicy uraczeni zostali partyzanckim poczęstunkiem, odbyła się rekonstrukcja historyczna przedstawiająca walkę partyzantów TOW Gryf Pomorski z oddziałem okupujących Polskę hitlerowców a uroczystości zakończyły się partyzancką biesiadą.
Dziękujemy serdecznie organizatorom za zaproszenie na tak doniosłe uroczystości, członkom naszej szkolnej delegacji (p. Justynie) a zwłaszcza pocztowi sztandarowemu (Ani, Michałowi i Martynie) za wytrwałość i dzielne znoszenie wiatru i chłodu, które nam towarzyszyły zwłaszcza w części obchodów nad jeziorem. Dzięki takim działaniom pamięć o trudnej, lecz bohaterskiej historii naszego regionu nie zaginie! (opr. Dawid Gralak)

Linki do relacji foto i wideo:
naszemiasto.pl http://kartuzy.naszemiasto.pl/artykul/uroczyste-obchody-75-rocznicy-smierci-kapitana-jozefa,5029222,artgal,t,id,tm.html?fbclid=IwAR1VzO0KmqYDuHTdEme4kmBCWTpBq8pxVNMTuPkrJ9p6V2yiZCaP7UqdHJs

TVP Gdańsk: https://gdansk.tvp.pl/41684393/75-rocznica-smierci-kapitana-jozefa-dambka?fbclid=IwAR0yRvufXM2pH8diRcFV75P2SlCzDFsnSDIouapAitednXR7mekptf6VF3Q

Ukazała się również relacja w Wiadomościach TVP.


WsteczPlayDalej**************************************************************************************************************

Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach TOW Gryf Pomorski 2018

W dniu 22 lipca (niedziela), jak co roku od 2016, czworo nauczycieli z naszej szkoły wzięło udział w Biegu Pamięci o Bohaterskich Partyzantach Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Biegowa pielgrzymka z Rokit do Sianowa odbywa się zawsze w dzień odpustu Matki Bożej
Sianowskiej - Królowej Kaszub. W ten sam dzień ruszyła drugi rok z rzędu pielgrzymka rowerowa, w której tym razem wzięło udział 35 rowerzystów.

W tym roku wśród pięciorga biegnących pielgrzymów po raz trzeci znalazło się nasze szkolne biegające małżeństwo: pani Jola i pan Piotr Szczerba, pani Dorota Finster-Dziadek oraz pan Dawid Gralak a także absolwent Szkoły Podstawowej w Rokitach, Grzegorz Lejk (ukończył szkołę w 2008 roku). Dziękujemy również za obsługę techniczną mężowi pani Doroty, panu Remigiuszowi (kierowca samochodu, obsługa medialna).

Ponad 32-kilometrową trasę biegu uczestnicy pokonali w czasie 3h 26 min 49 s. Na 20 kilometrze biegu i pielgrzymki rowerowej w trakcie przerwy na pielgrzymów czekała niespodzianka
przygotowana przez GCKiB Czarna Dąbrówka w postaci gorącej zupy regeneracyjnej, którą przywiózł sam Pan Dyrektor - Dariusz Narloch. Pielgrzymi biegowi zostali również ugoszczeni kawą, ciastem i owocami przez mieszkańców miejscowości Bukowo.

Ostatnie kilometry przed Sianowskim sanktuarium to spotkania z innymi pielgrzymami pieszymi
i rowerowymi, wśród których zdumienie i podziw wywołał widok pięcioosobowej grupy
pielgrzymów biegowych.

Jak co roku pielgrzymi z Rokit po przybyciu do Sianowa uczcili pamięć partyzantów TOW Gryf Kaszubski straconych przed sianowskim sanktuarium w dniu odpustu w 1941 roku. Moment zadumy nad pamiątkową tablicą natchnął uczestników do przeprowadzenia kolejnej inicjatywy, o której poinformujemy w najbliższym czasie. Następnie pielgrzymi biegowi oraz rowerowi wzięli udział w sumie odpustowej prowadzonej przez bpa Ryszarda Kasynę, po której rowerzyści ponownie wsiedli na swoje pojazdy i wrócili do Czarnej Dąbrówki. W sumie na trasie Czarna Dąbrówka - Sianowo - Czarna Dąbrówka pielgrzymi pokonali na rowerach 86 km. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że inicjatywa jest godna kontynuowania w latach następnych.

Opracował: Dawid Gralak

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

DZIEŃ PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. GRYFA POMORSKIEGO


W piątek, 8 czerwca, po raz pierwszy w historii nasza szkoła obchodziła Dzień Patrona. Zgodnie z tradycją opisaną przy wyborze imienia dla naszej szkoły, swoim imieniem upamiętniamy, między innymi, funkcjonującą w trakcie drugiej wojny światowej Tajną Organizację Wojskową Gryf Pomorski. Ta konspiracyjna organizacja działała początkowo na terenie Kaszub, a w miarę rozwoju objęła swoimi działaniami teren całego województwa pomorskiego.

Dzień Patrona rozpoczęliśmy od apelu, w trakcie którego odśpiewaliśmy hymn państwowy oraz hymn szkoły. Obydwa hymny śpiewaliśmy oczywiście w towarzystwie sztandaru naszej szkoły. Przywitania i przedstawienia planu dnia dokonała pani dyrektor, która również wyjaśniła, że ten dzień jest również jednym z elementów szkolnych obchodów Roku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pani wicedyrektor opowiedziała historię nadania imienia naszej szkole. Następnie pan Dawid Gralak objaśnił szczegóły gry terenowej, którą opracował, a w której wzięli udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.

Uczniowie klas 0-3 po opieką swoich wychowawców przemierzali najbliższe otoczenie naszej szkoły wykonując zadania przygotowane przez swoje panie w ramach gry terenowej "Na tropie Gryfika" opartej na legendzie "Przygody Gryfika, czyli o tym jak Gryfik stał się Gryfem". Ta legenda została napisana przez uczniów naszej szkoły w ramach działań przygotowujących do nadania imienia szkole.

Uczniowie klas 4-7 oraz drugiej i trzeciej klasy gimnazjum w trakcie gry terenowej "Po stokroć NIE!" poznawali historię TOW Gryf Pomorski oraz historię Polski od czasów wojennych po dzień dzisiejszy poprzez odnalezienie 4 punktów wyznaczonych w Rokitach i w okolicach Rokit. Każdy punkt przybliżał uczniom inny aspekt wojny. W pierwszym punkcie uczniowie zapoznali się z okrucieństwami, które zadawali agresorzy miejscowej ludności, a przeciwko którym buntowali się partyzanci. Drugi z punktów opowiadał historię działalności konspiracyjnej, a zwłaszcza potyczek partyzantów z siłami wroga, tworzenia bunkrów i ich obrony. Trzeci punkt prezentował instalacje oraz obiekty tworzone przez okupantów oraz przybliżał niektóre ze stu zbrojnych akcji przeciwko okupantom przeprowadzone przez partyzantów TOW Gryf Pomorski. Czwarty punkt nawiązywał do wolności oraz demokracji, o którą walczyli, między innymi partyzanci, a którą cieszymy się obecnie oraz prezentował postacie z historii Polski, które docenione zostały na arenie międzynarodowej.

Wykonując opisane powyżej zadanie główne każda z klas miała do wykonania również zadania dodatkowe, które obejmowały przydatne w życiu szkolnym i codziennym sprawności, takie jak elementy musztry, elementy pierwszej pomocy czy też wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych lub partyzanckich.

Na zakończenie tego dnia pełnego przygód pani dyrektor zaprosiła wszystkich na dania z grilla i podsumowała ten dzień przypominając, że od tej pory Dzień Patrona na stałe wpisuje się w kalendarz uroczystości szkolnych i będzie obchodzony w okolicach 7-8 czerwca, dla upamiętnienia dat najbardziej spektakularnych akcji partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Musztra pocztów sztandarowych


W dniu 28 września 2017 r. odbyły się zajęcia z musztry wojskowej dla pocztów sztandarowych (głównego i rezerwowego) przygotowujące uczniów naszej szkoły do uroczystego przekazania sztandaru. Zajęcia poprowadził bosmanmat Mariusz Ziegert z 44. Bazy Lotnictwa Marynarki Wojennej w Siemirowicach.

Chwilę wcześniej nasz gość zaprezentował tajniki marynarskiego fachu naszym dwóm grupom przedszkolaków (3- i 4-latkom p. Justyny oraz 4- i 5- latkom p. Emilii).

Za ciekawe prezentacje i udzielone wskazówki dziękujemy. Liczymy na dalsze wsparcie, które pomoże naszym uczniom godnie pełnić funkcję pocztu sztandarowego.

opr. Dawid Gralak


WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************


BIEG PAMIĘCI O BOHATERSKICH PARTYZANTACH TAJNEJ ORGANIZACJI WOJSKOWEJ
GRYF POMORSKI - relacja


W ramach działań mających na celu promocję przyszłego patrona szkoły w Rokitach po raz drugi odbył się Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach TOW Gryf Pomorski. Tym razem w dniu 16 lipca 2017 r. (niedziela) proboszcz parafii ks. Mariusz Łącki błogosławił większej niż w ubiegłym roku grupce pielgrzymów biegowych. Do nauczycieli z naszej szkoły (4 osoby) dołączyły dwie osoby z Czarnej Dąbrówki i Kóz.

Trzydziesto-trzy kilometrowa trasa była w tym roku urozmaicona o poczęstunek regeneracyjny przygotowany przez państwa Nastałych mieszkających w Bukowie (miejscowość leżąca na około 21 km trasy). Serdecznie dziękujemy za gościnę i życzliwe przyjęcie.

Na ostatnich kilometrach trasy napotkaliśmy przeszkodę w postaci wypadku drogowego, w wyniku którego trasa była nieprzejezdna i nie było nawet możliwości przejścia w tym miejscu innych pieszych pielgrzymek. Jednak po niespodziewanej zmianie trasy bieg mógł być kontynuowany leśnymi i polnymi drogami bez nieplanowej przerwy.

Po modlitwie w Sanktuarium i zgłoszeniu pielgrzymki udaliśmy się na sianowski cmentarz, aby tam oddać hołd 4 partyzantom TOW Gryf Kaszubski, którzy zostali zamordowani przez hitlerowców w trakcie odpustu 76 lat temu. Według Eugeniusza Pryczkowskiego, to właśnie partyzanci z TOW Gryf Pomorski organizując pielgrzymki już w 1945 roku (na obydwa odpusty: lipcowy i wrześniowy) a w późniejszych latach pielgrzymując z rodzinami przyczynili się zarówno do rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Sanktuarium, lecz również dzięki swoim świadectwom, do koronacji figury Matki Boskiej Sianowskiej. *

Witając pielgrzymów przed sumą odpustową kustosz Sanktuarium wymienił pośród przeszło 6500 pielgrzymów naszą pielgrzymkę biegową (6 osób) oraz pierwszą pielgrzymkę rowerową z Czarnej Dąbrówki (15 osób), w której wzięły udział również dwie uczennice naszej szkoły z rodzinami (w sumie z Rokit 4 osoby).

Zmęczeni, lecz szczęśliwi, pielgrzymi wzięli udział w sumie pontyfikalnej pod przewodnictwem JE biskupa diecezjalnego dra Ryszarda Kasyny. Mimo zmęczenia wszyscy uczestnicy naszego Biegu potwierdzili chęć kontynuowania tej wspaniałej przygody w latach następnych.

Opracował: Dawid Gralak
28 lipca 2017 r.ŹRÓDŁO:
* Zobacz: E. Pryczkowski, Swiónowskô nasza Matińk?. Dzieje parafii i sanktuarium oraz cuda Królowej Kaszub, Banino 2016, s. 258.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************


Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski


W związku z planowanym nadaniem naszej szkole imienia Gryfa Pomorskiego w tym roku, po raz drugi organizowany jest
Bieg Pamięci o Bohaterskich Partyzantach Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski. Trasa biegu przebiegać będzie z Zespołu Szkół w Rokitach do Sianowa to jest około 33 kilometrów. Termin biegu, czyli 16 lipca 2017 r., to dzień Odpustu Matki Boskiej Królowej Kaszub.

Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, którzy chcieliby uczcić pamięć partyzantów walczących w obronie polskiej ludności poprzez przebiegnięcie całego dystansu, bądź jego fragmentu.

ETAPY BIEGU
1.
Rokity-Gowidlino (8 km)
2. Rokity-Sierakowice (15 km)
3. Rokity-Bukowo (21 km)
4. Rokity-
Sianowo (33km)

Zdecydowanych do udziału w wydarzeniu prosimy o kontakt z Sekretariatem szkoły do dnia 10 lipca 2017 r. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia, uczestnicy biegu startują na własną odpowiedzialność. Planowany start biegu po błogosławieństwie w kościele św. Andrzeja Boboli w Rokitach o godzinie 5.00 rano 16 lipca br.

Jednocześnie informujemy, że parafia p. w. św. Stanisława Kostki w Czarnej Dąbrówce organizuje pielgrzymkę rowerową na Sianowski odpust. Planowana godzina zbiórki w Kościele w Czarnej Dąbrówce to 5.00 rano. Chętni miłośnicy dwóch kółek z okolic Rokit mogą dołączyć do tej pielgrzymki na trasie

**************************************************************************************************************

Mamy projekt sztandaru

W dniu 29 maja 2017 roku, odebraliśmy projekt sztandaru naszej szkoły przygotowany przez Panią Ingę Mach. Następnie udaliśmy się do Pani Gabrieli Reca, która podjęła się wykonania sztandaru.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Wigilijne pyszności

Smakosze pierogów, pasztecików, warkoczy i barszczyku rozkoszowali się dzisiaj wigilijnymi potrawami.
Wszystkie potrawy były pyszne.

Kochani Rodzice- Dziękujemy. Pamiętajcie o Nas za rok.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Tworzymy Komiks

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Gryf Pomorski- warsztaty

Dnia 21 listopada mieliśmy w naszej szkole gości- panie z Instytutu Pamięci Narodowej. Poprowadziły one zajęcia w ramach działań pracy nad nadaniem imienia szkole "Gryfa Pomorskiego". Uczniowie klas IV-VI świetnie się bawili grając w "Dywizjon 303", a uczniowie klas gimnazjalnych wysłuchali ciekawej lekcji historii przy wystawie "Gryfa Pomorskiego". Dziękujemy przedstawicielom Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku za udostępnienie wystawy oraz oddelegowanie pracowników do naszej szkoły.

Na pewno każdy z uczestników zajęć poszerzył swoją wiedzę na ten temat.

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************

Pomysł Rodziców sprawdza się !

W czwartki, na długiej przerwie Rodzice prowadzą "słodkie kramiki", które cieszą się dużym powodzeniem wśród uczniów i pracowników szkoły.
Jest to realizacja jednego z wielu wspólnych zadań związanych z przyszłym patronem szkoły.

Rodzicom dziękujemy !

WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************


WYSTAWA TAJNA ORGANIZACJA WOJSKOWA "GRYF POMORSKI"

Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku w naszej szkole została otwarta wystawa przedstawiająca losy Tajnej Organizacji Wojskowej "GRYF POMORSKI".
Jest to kolejny etap poznawania naszego przyszłego patrona.
Zapraszamy do obejrzenia wystawy


WsteczPlayDalej

**************************************************************************************************************


Historia Gryfa Pomorskiego


W ramach działań promujących przyszłego patrona naszej szkoły, czyli Gryfa Pomorskiego, 4 listopada 2016r. czterdziestoosobowa grupa uczniów z naszej szkoły udała się na wycieczkę patriotyczną do pozostałości bunkra "Ptasia Wola" znajdującego się w Lasach Mirachowskich, który był schronieniem dla partyzantów z Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski". Projekt "Historia Gryfa Pomorskiego" dofinansowany został kwotą 400 zł ze środków Starostwa Powiatowego w Bytowie w ramach konkursu "Nasz Patriotyzm".

Po kilkudziesięciominutowej podróży autokarem rozpoczęliśmy przemierzanie kaszubskich terenów w sposób, w który poruszali się dawniej partyzanci walczący o te ziemie, czyli pieszo. W trakcie wędrówki, której przewodził pan Artur Zagozdon mieliśmy możliwość zapoznania się z osobliwościami naszego regionu, i to zarówno literackimi jak również przyrodniczymi. Najpierw, nasza piesza wędrówka doprowadziła nas do brzegów jeziora w Kamiennej Górze, gdzie u brzegu znajduje się potężny kamień zwany "Diabelskim" dowiedzieliśmy się jak, według legendy, sprytny kaszubski "gbur" wystrychnął na dudka samego diabła i ocalił swoją duszę.

W trakcie dalszej wędrówki pan Artur przypomniał nam oznaczenie terenowe rezerwatów przyrody oraz zasady w nich obowiązujące oraz zwrócił uwagę, że w trakcie wędrówki będziemy mogli podziwiać aż 3 tego typu miejsca. Przemarsz do drugiego punktu wędrówki był również bogaty w informacje na temat otaczającej nas przyrody, m. in. podziwialiśmy nietypowe dla naszych terenów drzewa oraz dowiedzieliśmy się kto, oprócz znanych z tego ptaków czy wiewiórek, zamieszkuje dziuple. Następnie podążając w górę niewielkiego strumyka dotarliśmy do miejsca, które było celem naszej wędrówki, czyli do pozostałości bunkra "Ptasia Wola".

W tym dniu i w wyjątkowym czasie zadumy pomiędzy Świętem Wszystkich Świętych oraz Narodowym Dniem Niepodległości naszym głównym celem było oddanie hołdu bohaterom walczącym o wolną i niepodległą Polskę w trakcie drugiej wojny światowej. Po wysłuchaniu historii o TOW Gryf Pomorski opowiedzianej przez pana Artura, każdy uczestnik miał możliwość wejść do bunkra i zobaczyć w jakich spartańskich warunkach musieli żyć bohaterowie, którzy nigdy nie zrezygnowali z dążenia do wolności. Uczciliśmy pamięć partyzantów minutą ciszy a delegaci klas trzecich gimnazjum jako najstarsi przedstawiciele uczniów naszej szkoły złożyli znicz pod pamiątkowym krzyżem stojącym nieopodal wejścia do bunkra.

Przed powrotem do wymarzonego, suchego i ciepłego autokaru czekał nas jeszcze jeden punkt, a mianowicie podziwianie piękna naszego ukochanego regionu w miejscu nadzwyczaj urokliwym jakim jest Szczelina Lechicka. Zapierający dech w piersiach widok był wspaniałą nagrodą za wytrwałość w marszu w trakcie kilkukilometrowej wędrówki.

Organizator:
Bożena Labuda
Opiekunowie:
Marta Strojk
Katarzyna Sywanycz
Maryla Jaszewska
Dawid Gralak

WsteczPlayDalej
Powrót do treści | Wróć do menu głównego